Privacystatement

Inleiding

Ontwikkelwerf verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze partijen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via contact@ontwikkelwerf.nl of +31(0) 515 700 234.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Ontwikkelwerf. De Ontwikkelwerf is een plek waar organisaties, teams en individuen gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling. Dit vindt plaats in de vorm van locatieverhuur, dan wel door inhuur van onze expertise. De Ontwikkelwerf adviseert, ontwikkelt en voert programma’s uit ten behoeve van organisatie ontwikkeling en de ontwikkeling van haar teams en medewerkers. Daarnaast biedt de Ontwikkelwerf ook (persoonlijke) ontwikkeling geheel op maat. Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van programma’s, producten en/of diensten van Ontwikkelwerf of van derden, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.

Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten, programma’s en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over programma’s, producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op uw interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.

Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij voor de selectieprocedure. We zullen uw CV-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het CV, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw CV opneemt wanneer deze raadpleegbaar is voor derden.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten -gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier contact@ontwikkelwerf.nl

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegvens (AP).

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Links

Op de websites van de Ontwikkelwerf zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De Ontwikkelwerf is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Verwijderen Cookies:

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera

Sneek, 23 mei

Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.